A CIB Bank Zrt. tájékoztatása igazgatóságával kapcsolatos változásokról

2009. május 11.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

(i) a CIB Bank Zrt. igazgatóságának tagja Paolo Baessato 2009. árpilis 27-ei hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.

(ii) a CIB Bank Zrt. részvényesei írásbeli szavazás útján az alábbi részvényesi határozatot hozták.

8/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A Társaság részvényesei Paolo Maria Vittorio Grandi urat 2010. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság igazgatósági tagjának.

(iii) a CIB Bank Zrt. igazgatóságának tagja Bertalan Imre 2009. május 11-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.