A CIB Bank Zrt. hirdetménye

azon ügyfelei számára, akik CIB Otthonteremtő Hitelüket 2009. december 31-ét megelőzően teljes előtörlesztéssel visszafizették.

2010. április 2.

A CIB Bank története során mindig kiemelt figyelmet fordított a stabilitásra, ügyfelei biztonságára és arra, hogy az ügyfeleinknek nyújtott hitelek visszafizetése szerződésszerűen történjen. Korábban a pénzpiaci körülmények (a jegybanki alapkamat emelkedése, magas refinanszírozási költségek) azt eredményezték, hogy a futamidő alatt a CIB Bank Zrt. megemelte ügyfelei CIB Otthonteremtő hitelének kezelési költségét.

A CIB Bank Zrt. visszatéríti a kezelési költség emelés hatására megfizetett kezelési költség többlet összegét azon ügyfelei részére, akiknek CIB Otthonteremtő hitele 2009. december 31-ét megelőzően szűnt meg, és jelen Hirdetmény keltétől számított 60 napon belül (legkésőbb 2010. június 5-ig) a korábbi számlavezető fiókban az ott elérhető Igénybejelentő lap leadásával visszatérítésre vonatkozó igényüket a CIB Bank felé írásban bejelentik.

A visszatérítés összegéről és időpontjáról a CIB Bank az ügyfelét az igényének határidőben történt írásbeli jelzését követő 90 napon belül részletesen, írásban tájékoztatja.

Kívánjuk, hogy bíztató távlatok nyíljanak meg ügyfeleink előtt akár a pénzügyek, akár az élet egyéb területein. Reméljük, hogy ha pénzügyekről van szó, megtisztelik bankunkat bizalmukkal.

További információért kérjük, érdeklődjön bármelyik bankfiókunkban, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat.

CIB Bank Zrt.