A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Értékőr 2011/A kötvény kamatáról

2009. április 14.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Értékőr 2011/A Kötvény 2009. március 30. és 2009. június 29. közötti kamatperiódusára érvényes, meghirdetett kamat mértéke megváltozott. A következő kamatperiódusra érvényes kamat mértéke évi 3,683% 360 napos bázison.