A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Értékőr 2011/A  kötvény kamatáról

2008. március 30.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Értékőr 2011/A  kötvény 2009. március 30. és 2009. június 29. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 4,11% 360 napos bázison.