A CIB Csoport 2009. évi eredményei

2010. április 1.

Szolid nyereség és javuló hatékonyság a CIB Csoportnál

A CIB Csoport stabil működés mellett javuló tőkemegfeleléssel, likviditással és hatékonysággal, azonban a recessziós gazdasági környezet közvetlen következményeként csökkenő eszközportfólióval, és a céltartalékok jelentős növekedésével zárta a 2009-es üzleti évet. A CIB Csoport (az Intesa Sanpaolo Csoport tagja) 4,661 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el, üzleti eredménye pedig mintegy 8 százalékkal haladta meg az előző évi értéket, működési költségei 10 százalékos csökkenésének köszönhetően.

A CIB Csoport sikerrel őrizte meg eddigi második piaci pozícióját az ügyfélhitelek állományának tekintetében - több mint 11%-os piaci részesedéssel - és 2 757 milliárd forintos mérlegfőösszegével továbbra is a hazai bankszektor meghatározó szereplője. Az eszközállomány 9%-ot meghaladó csökkenése elsősorban a hitelek iránti kereslet hiányának következménye, amely a nettó hitelportfóliónak az előző évhez viszonyított közel 8%-os visszaesésében is tükröződött. Ennek ellenére a bankcsoport likviditási helyzete erősödött, a hitel/betét arány pedig jelentősen javult.

A CIB Csoport hitelezési tevékenységét negatívan befolyásolta a recessziótól sújtott környezet, valamint a kereslet általánosan tapasztalható hiánya. A Csoport a 2009-es évet 2 446 milliárd forint értékű bruttó hitelportfólióval zárta. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére a Csoport megőrizte előkelő piaci pozícióját mind a vállalati hitelezés (16%-os piaci részesedéssel), mind pedig a lízing területén (18%-os piaci részesedéssel). A lakossági hitelportfólió stabil maradt, az új folyósítások volumene azonban jelentős mértékben visszaesett az előző évekhez képest. Annak érdekében, hogy a CIB Csoport enyhítse a recesszió ügyfelekre mért hatását, hitelátstrukturálási programot dolgozott ki és indított el, amelyért elnyerte a „MasterCard Az év lakossági hitelterméke” szakmai elismerést.

A 2009-es évet erőteljes piaci verseny jellemezte az ügyfélbetétek területén is, különösen a lakossági szegmensben. A Csoport számos sikeres betétgyűjtési kampányt indított, amelynek eredményeképpen az ügyfelek betéteinek állománya 179 milliárd forinttal (13%-kal) növekedett. A lakossági betétek volumene összességében 11%-kal nőtt az év folyamán. Ily módon a CIB második helyre került a lakossági betétek piaci rangsorában. A CIB ezzel párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetett online és e-banki szolgáltatásainak frissítésére is. 2009-ben a CIB Internet Bank aktív felhasználóinak száma meghaladta a 300 ezret, s a lakossági tranzakciók már mintegy 80%-a online módon, a CIB elektronikus szolgáltatásain keresztül bonyolódott le.
 

2009-ben a CIB egyik kiemelt célja volt, hogy a CIB Alkusz biztosítási brókeren keresztül belépjen a lakossági biztosítási piacra. Rendkívül rövid idő alatt - 28 ezer újonnan megkötött biztosítási kötvény eredményeképpen - 4%-os piaci részesedést szerzett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások értékesítése területén. A CIB 2010-ben is kiemelt fontosságúnak, és várhatóan dinamikus növekedést felmutató üzletágnak tekinti a biztosítás közvetítői és az értékalapú tanácsadási szolgáltatások területét.

2009 folyamán a CIB Csoport nagy figyelmet fordított működési hatékonyságának javítására. Ennek keretében rövid távon 6,8 milliárd forint (10%-os) megtakarítást ért el a működési költségek tekintetében. Az elért költségmegtakarítás lehetővé tette, hogy a CIB - budapesti és regionális piaci lefedettségének növelése érdekében - 5 bankfiókot vásároljon meg egy versenytárs banktól.
A CIB Csoport számos belső kezdeményezést indított a középtávú költséghatékonyság javítása céljából, amelyek eredményeképpen már 2009-ben a CIB Csoport költség/bevétel mutatója az előző év 48%-ához képest 43%-ra javult.

A CIB Csoport 2009-ben - az átstrukturálási és problémás hitelkezelési tevékenységének megerősítése révén - kiemelt hangsúlyt fektetett a hitelezési kockázatok és veszteségek mérséklésére. Az év folyamán a bankcsoport 71,3 milliárd forintot különített el a hitelekhez kapcsolódó veszteségek fedezésére. Ezen kívül olyan szervezeti változtatásokat hajtott végre, amelyek az egyes hitelportfóliókon és termékkategóriákon belül a hatékonysági mutatókat javítja.

CIB Csoport, konszolidált adatok, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján

milliárd HUF

2008. december 31.

2009. december 31.

Mérlegfőösszeg

    3 041,2

   2 757,2

Ügyfelektől származó betétek

    1 453,3

   1 623,6

Ügyfeleknek nyújtott hitelek (bruttó)

    2 587,3

   2 446,4

     Működési bevételek

               142,8

142,1

     Működési költségek

          68,1

        61,2

Működési eredmény

         74,6

      80,8

Értékvesztés- és céltartalék-képzés ráfordításai

           34,3

        71,3

Adózás utáni eredmény

         28,2

        4,7

Mindezeken felül a CIB Csoportnál az anyavállalat, az Intesa Sanpaolo 150 millió euró értékű tőkeemelést hajtott végre, hogy biztosítsa a CIB stratégiai céljainak folyamatos teljesíthetőségét, és megerősítse régiós elkötelezettségét. A bank tőkemegfelelési mutatója 11%-on áll, amely jelentős mértékben meghaladja a törvényben előírt kötelezettség mértékét.