Záróközlemény  az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által kibocsátott ELLA 2009 Kötvényről

2009. november 23.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.), mint az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 135-139.) által kibocsátott ELLA 2009 Kötvény tekintetében megbízott fizető bank, ezúton értesíti a tisztelt befektetőket, hogy az ELLA 2009 Kötvény névértékét, valamint kamatát a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján a lejárat napját követő munkanapon, 2009. november 23-án az értékpapír számlavezetőkhöz történő átutalással megfizette.