A CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7.290.100.000,- Ft indulótőkével, 1111-393 lajstromozási számon, EN-III/TTE-350/2010. számú határozatában 2010. augusztus 19-én nyilvántartásba vette. Az Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2010. augusztus 30-án indul a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2010. augusztus 30

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.