A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap nyilvános ajánlattétele

Budapest, 2010. május 31.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2010. április 12-én kelt 7/2010. számú határozatában döntött a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidített tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételét a EN-III/TTE-199/2010. sz., 2010. május 27-én kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2010. május 31-től az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2010. május 31. - 2010. augusztus 13. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10.000,- Ft, azaz tízezer magyar forint. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 5,00% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 100.000,- Ft. A jegyzés érvényességének feltétele, ha a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerül az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az alábbi számú bankszámlán jóváírásra kerül. A fizetés a 10700024-22559007-59600004 számú számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100 000 db (százezer darab), azaz 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint) névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul. Valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést az Alapkezelő a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.          CIB Bank Zrt.