A CIB CSOPORT TELJESÍTMÉNYE, 2009. ELSŐ FÉLÉV
(konszolidált, nem auditált, IFRS adatok alapján)

Budapest, 2009. augusztus 25.

A CIB Bank és leányvállalatainak első féléves működésére természetesen hatással volt a világméretű recesszió, a magas forint- és devizakamatok, illetve az államkötvények piacán, valamint a devizapiacon tapasztalható megnövekedett volatilitás. A CIB Bank képes volt arra, hogy ebben a kedvezőtlen gazdasági környezetben is megtartsa meglévő piaci pozícióját, így pl. az ügyfélbetétek piacán meglévő részesedésének – a jelenlegi rendkívül erős lakossági piaci versenyhelyzet, illetve a konkurens bankok betétgyűjtő kampányai ellenére – jelentős növelése révén.

2009 első hat hónapja során a CIB Bank sikeresen fejlesztette tovább betétgyűjtő kapacitását. A sikeres tavaszi és őszi kampányok eredményeképpen a teljes ügyfélbetét-állomány a tavalyi első félévhez viszonyítva 338 milliárd forinttal (25%-kal) nőtt, így az erős, árvezérelt verseny ellenére elérte az 1690 milliárd forintot. A vállalati betétek 34%-kal, míg a lakossági betétek 19%-kal nőttek. A CIB Alapkezelő által kezelt teljes állomány 29%-kal csökkent, 208 milliárd forintra, ami a befektetési alapok piacán tapasztalható kedvezőtlen tendenciáknak tulajdonítható.

A CIB Csoport konszolidált hitelportfóliója 2008 júniusához viszonyítva 363 milliárd forinttal nőtt, és az első félév végén meghaladta a 2500 milliárd forintot. A teljes portfólión belül a fogyasztói hitelek 31%-kal, a vállalati hitelek 13%-kal a lízingelt eszközök pedig 16%-kal növekedtek. A portfólió növekedése részben a devizaátértékelés eredménye, hiszen a finanszírozási aktivitás jelentősen csökkent 2009. első felében.

A bankcsoport hatékony működésének eredményeként az értékvesztés-képzés előtti működési eredmény az előző évhez képest 3,5 milliárd forinttal (10%-kal) nőtt. A magasabb eredmény egyrészt a bevételek 3 milliárd forintos (4,3%) emelkedésének, másrészt a költségek 0,55 milliárd forintos (1,7%) csökkenésének eredőjeként alakult ki. A működési hatékonyság növelése érdekében meghozott költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozni tudták az üzleti bővülés által előidézett költségnövekedést. Mindazonáltal a kedvezőtlen hazai és nemzetközi piaci fejlemények, valamint a CIB Bank prudens kockázatkezelési gyakorlatának következtében, a tavalyi év vonatkozó időszakához viszonyítva, az értékvesztés- és céltartalék-képzés 28 milliárd forinttal nőtt (36 milliárd forintra). Ez „felemésztette” a működési eredmény jelentős részét. A fenti fejlemények eredőjeként a CIB Csoport adózás utáni eredménye 586 millió forintot ért el 2009. június 30-án, szemben a 2008. június 30-i 20,3 milliárd forinttal. A recesszió hatásait enyhítendő a CIB a hitelkockázat-kezelésre, a portfólió-monitoringra, illetve a költségoptimalizációra fektetett kiemelt hangsúlyt 2009. első felében.

A CIB tőkepozíciója 2009-ben is stabil maradt. Ez részben annak köszönhető, hogy a bank tulajdonosai – eddigi gyakorlatuknak megfelelően – a 2008-as profitot (28,2 milliárd forint) visszaforgatták a bankba, részben pedig annak, hogy 2009 júniusában 150 millió euróval megemelték a CIB jegyzett tőkéjét. Ezek a lépések is jelzik az Intesa Sanpaolo erős elkötelezettségét a régió iránt. A tőkeemelés következtében a CIB Csoport tőkemegfelelési mutatója 10,5%-ra nőtt. Az év első hat hónapja során tehát a bankcsoport mintegy 250 millió euróval szilárdította meg tőkebázisát.

A válság körülményei között a CIB Bank kiemelt hangsúlyt helyezett az átmeneti hiteltörlesztési gondokkal küszködő lakossági és vállalati ügyfelei megsegítésére. A lakáshitellel rendelkező magánügyfeleknek a CIB Bank új, átstrukturálási terméket hozott létre „Megoldás Hitel” néven. A „Megoldás Hitel” lehetővé teszi, hogy a jelzálogalapú hitellel rendelkező ügyfelek maximum 3 éves időtartamra, akár 75%-kal csökkentsék a havi törlesztőrészletüket. A CIB Bank vállalati ügyfelei számára életre hívta az „SOS projektet”, amely szintén egy átstrukturálási megoldás a gazdasági válság által sújtott vállalkozások megsegítésére. A projekt keretében havi rendszerességgel sor kerül az érintett ügyfelekkel történő egyeztetésre, az esetlegesen szükséges újrastrukturálásról, átütemezésről. Ezek a programok azért jöttek létre, hogy kölcsönösen előnyös megoldásokat és proaktív alternatívákat nyújtsanak a csoport minden egyes ügyfelének.

2009 januárjában a bank felső vezetése átfogó költségcsökkentő programot hirdetett meg, és elkezdte annak megvalósítását. E program keretében számos projekt indult el, amelyek mindegyike a Csoport működési kiadásainak csökkentését tűzte ki célul. A költségcsökkentési intézkedések eredményeként a működési költségek 2009. első fél évében – az előző év hasonló időszakához képest –  551 millió forinttal (1,7%-kal) mérséklődtek.

A CIB Csoport legfontosabb IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált adatai:

mrd HUF

2008. június 30.

2009. június 30.

Mérlegfőösszeg

    2 643,1

   3 062,6

Ügyfélbetétek

    1 351,9

   1 689,9

Ügyfélhitelek

    2 169,7

   2 532,6

Működési eredmény

          36,2

         39,9

Értékvesztés- és céltartalék-képzés ráfordításai

                8,181

             36,049

Működési költségek

              33,106

             32,556

Adózás utáni eredmény

              20,352

               0,586

CIB Bank Zrt.
Sajtókapcsolatok

Megjegyzés:
A CIB Bank és a CIB Csoport 2009. első féléves jelentése a mai napon jelent meg.