CIB Csoport, 2009. első negyedév
(konszolidált, nem auditált, IFRS adatok alapján)

Budapest, 2009. június 5.

2009. első negyedévében a CIB Csoport nettó működési bevételei 40,1%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. A bővülés elsősorban a jelentősebb nettó kamatbevételnek tudható be, amely a megnövekedett ügyfélkör, a csoport újraárazási politikája és a stabil kereskedési tevékenység eredménye.

A CIB Csoport ügyfélhiteleinek állománya az első negyedévben 630 milliárd forinttal gyarapodott, s 29%-os bővülés után meghaladta a 2 800 milliárd forintot. Ez a növekedés - 60 %-ban - a devizaárfolyamok változásából is adódott.

Az egyes üzleti szegmensek tekintetében a CIB Csoport az alábbi fejleményekről ad tájékoztatást:

  • A vállalati hitelállomány meghaladta az 1 600 milliárd forintot (27%-os növekedés)
  • A lakossági hitelek több mint 573 milliárd forintra növekedtek (40%-os növekedés)

   amiből

    • A jelzálog alapú hitelek állománya 525 milliárd forintot tett ki (50%-os növekedés)
    • A fedezet nélküli hitelezés elérte a 33 milliárd forintot (10%-os növekedés)
  • A CIB Lízing Csoport tőkekinnlevősége az első negyedévben 653 milliárd forintot tett ki (25%-os növekedés)
  • A CIB Alapkezelő által kezelt teljes vagyon 210 milliárd forint volt (31%-os csökkenés)

A betétállomány tekintetében a CIB 133 milliárd forintos növekedést könyvelhetett el, mindezt erős, árvezérelt versenykörnyezetben. Az ügyfélbetétek összege így a negyedév végére elérte az 1 516 milliárd forintot. A csoport ez idő alatt sikeresen értékesítette a CIB 30 éves fennállásának alkalmából kibocsátott, Jublieumi Kötvény elnevezésű, lakossági fókuszú megtakarítási termékét.

A világgazdasági recesszió következményeként, valamint annak a magyar gazdaságra gyakorolt hatásaként, a CIB Csoport az értékvesztésből származó jelentős hitelkockázattal szembesült. Az újonnan képzett céltartalék - a még prudensebb megközelítés következtében - 21 milliárd forintra ugrott, ami számottevő mértékben befolyásolta a csoport adózás utáni eredményét. Ezen környezetben a CIB Csoport számos olyan programot indított, amelyek azokon a lakossági és üzleti ügyfeleken kívánnak segíteni, akik nehéz helyzetbe kerültek hiteleik törlesztése során. Ezek a kezdeményezések kölcsönösen előnyös megoldásokkal, illetve proaktív alternatívákkal kívánnak szolgálni a Csoport egyes ügyfelei számára.

2009 januárjától kezdődően a CIB Csoport felső vezetése széles körű költségcsökkentő programba kezdett. Ennek keretében a csoport egyfelől 350 fős létszámcsökkentésről, másfelől számos reorganizációs projekt indításáról döntött a működési költségek csökkentése érdekében.

A CIB Csoport főbb adatai (IFRS, konszolidált, nem auditált; milliárd forint)

 

2008. március 31.

2009. március 31.

Mérlegfőösszeg

2 717,5

3 316,9

Ügyfelektől származó betétek

1 382,5

1 515,6

Ügyfeleknek nyújtott hitelek

2 202,5

2 833,1

Működési eredmény

      13,9

    23,7