A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár köleménye

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja: 2010. december 30., 14 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

NAPIREND
I. A vagyonkezelő beszámolója a 2010. évi teljesítményről és tájékoztatás a 2011. évi befektetési politikáról
II. A Pénztár 2011. évi éves pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása
III. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2010. évi tevékenységről
IV. IT és EB tagok és elnöki tisztségek választása titkos szavazással
V. Alapszabály módosítása
VI. Egyéb kérdések
 
A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: 2010. december 30., 15 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.
A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2010. december 20. és 30. között 8:00-tól 16:00 óráig a 1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.
 
CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár