CIB Csoport – 2008
Kiváló keret

2009. március 4

Az első negyedévet még mélységében átható fúziós folyamatok és az utolsó negyedévet uraló globális válság körülményei közepette is jól teljesített 2008-ban a CIB Csoport. Mérlegének főösszegét 19 százalékkal, 3000 milliárd forint fölé tornászta, működési eredményét pedig 31 százalékkal, 75 milliárd forintra gyarapította. Ez a CIB 30 éves történetének legkiválóbb működési eredménye. A szokásosnál is szigorúbb, a válság által erősen befolyásolt céltartalék-képzési politika következtében a csoport adózás utáni eredménye 28,2 milliárd forint lett.

A CIB olyan évben növelte 19 százalékkal a konszolidált mérlegfőösszegét, amelynek utolsó három hónapja sok mindenről szólt, de növekedésről a legkevésbé. A bank számait összességében a fúzió és a globális válság koordinátarendszerében érdemes értelmezni.

A CIB, túljutván a fúzióval járó, az erőforrásait és figyelmét megosztó év eleji gondokon, teljes elszántsággal vetette bele magát az üzletbe. Ennek köszönhetően számos területen az év utolsó negyedében elhatalmasodó válság ellenére is a „békeévekre” jellemző, bizonyos esetekben pedig azokéinál is jobb eredményeket ért el. A bruttó hitelállomány 25 százalékkal, 2586 milliárd forintra gyarapodott. Ezen belül a vállalati hitelek 23 százalékkal, 1483 milliárd forintra, a lakosságiak pedig 35 százalékkal, 507 milliárd forintra növekedtek.

A válság természetesen már 2008-ban is számottevő hatást gyakorolt a hitelportfólió minőségére. A CIB, a folyamatra válaszul, a korábbiakban is szigorú és konzervatív céltartalékolási politikáját folytatta. Ennek következtében, valamint néhány az agrárfinanszírozáshoz kapcsolódó tétel miatt is a nettó céltartalék- és értékvesztés-képzés az előző évinek több mint a duplájára, 34,8 milliárd forintra emelkedett.

A 2008 év piaci hatásai alól a CIB Lízing Csoport sem tudta kivonni magát, tőkekihelyezése 13%-kal, 182 milliárd forintra mérséklődött. Ennek ellenére azonban a CIB Lízing megőrizte piacvezető pozícióját és mintegy 6 milliárd forinttal járult hozzá a CIB Csoport adózott eredményéhez.

A kibocsátott értékpapírok állományával növelt forrásállomány 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, s az év végén 1448 milliárd forintot tett ki. Az év végi betéti akciók hatására viszont számottevően emelkedett a lakossági betétek állománya: ez a tétel, 10 százalékos növekedést követően, 614 milliárd forintra rúgott 2008. december 31-én.

Nettó bevételeit a CIB 18 százalékkal, 144 milliárd forintra növelte, miközben költségei mindössze 6 százalékkal, 69 milliárd forintra emelkedtek. Ez legalább két lényeges és kedvező eredményt hozott. Egyfelől, a bankcsoport költséghatékonysági mutatója – egy fúziót követő évben – nemzetközi szinten is kiemelkedő 47,92 százalékra mérséklődött. Másfelől a működési eredmény a CIB 30 éves fennállása alatt a legmagasabb szintet érte el: a 75 milliárd forint 31 százalékkal több, az egy évvel korábbi értéknél. A már említett magas céltartalék- és értékvesztés-képzés miatt azonban az adózott eredmény — megközelítve a 2007. évi számadatot — 28,2 milliárd forintot tett ki.

A CIB, az ismert körülmények között, vagy éppen azok ellenére, 2008-ban is nagyszerű teljesítményt nyújtott, ami elsősorban a dolgozók és a menedzsment odaadó munkájának köszönhető.