A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról

2010. november 12.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy részvényesei az alábbi határozatot hozták:

31/2010
Részvényesi Határozat

A Társaság részvényesei Tölgyesi Máriát 2013. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság felügyelő bizottsági tagjának.


CIB Bank Zrt.