A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2011. január 13.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja a CIB Bank Zrt konszolidációba bevont leányvállalatai tekintetében hozott tulajdonosi határozatokról, közgyűléséről:

I.

hogy a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044567) kizárólagos részvényes a CIB Bank Zrt. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Részvényes elhatározza dr. Vitályos Áron (lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 30. IV/1.; anyja neve: Dinnyés Zsuzsanna, szig. szám: 849300BA) önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását és vezérigazgatóvá történő kijelölését a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.

2. A Kizárólagos Részvényes elhatározza Gyebnár Bernadett (lakcím: 2120 Dunakeszi, Pipa u. 27/A.; anyja neve: Zrak mária Julianna; szig. szám: 447883BA) együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre

3. A fenti 1. és 2. számú határozatoknak megfelelően, a Kizárólagos Részvényes a Társaság Alapító Okirata 9.4 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt módosítja

4. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.


II.

hogy a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) székhelyen 2011. január 11-én 14.00 órakor valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) dr. Vitályos Áron önálló cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatósági taggá történő megválasztása és vezérigazgatóvá történő kinevezése

1/2011. (I. 11.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés megválasztja dr. Vitályos Áront (lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 30. IV/1.; anyja neve: Dinnyés Zsuzsanna, szig. szám: 849300BA) önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá és egyúttal vezérigazgatóvá jelöli 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.

2) Gyebnár Bernadett együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztása

2/2011. (I. 11.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elhatározza Gyebnár Bernadettet (lakcím: 2120 Dunakeszi, Pipa u. 27/A.; anyja neve: Zrak Mária Julianna, szig. szám: 447883BA) együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.

3) A Társaság Alapító okirata 9.4 pontjának módosítása.

3/2011. (I. 11.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a társaság Alapszabályának 9.4 pontját törölte és helyébe a megfelelően módosított rendelkezést léptette.

4) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

4/2011. (I. 11.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.


III.

hogy a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Operatív Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Részvényes elhatározza dr. Vitályos Áron (lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 30. IV/1.; anyja neve: Dinnyés Zsuzsanna, szig. szám: 849300BA) önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását és vezérigazgatóvá történő kijelölését a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.

2. A Kizárólagos Részvényes elhatározza Gyebnár Bernadett (lakcím: 2120 Dunakeszi, Pipa u. 27/A.; anyja neve: Zrak mária Julianna; szig. szám: 447883BA) együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre

3. A fenti 1. és 2. számú határozatoknak megfelelően, a Kizárólagos Részvényes a Társaság Alapító Okirata 9.4 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt megfelelően módosítja.

4. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

 

CIB Bank Zrt.