A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényeseiről

2011. január 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Tpt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozással ezúton ad tájékoztatást tulajdonosairól, azok tulajdoni és szavazati hányadáról:

             Részvényes                                                      tulajdoni és szavazati hányad

1. Intesa Sanpaolo Holding International S.A.                                    93,4773 %

2. Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                         6,5227 %