A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának zárva tartása 2010. december 11. napon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i)  pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap és CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyek folyamatos forgalmazására 2010. december 11. napon nem lesz lehetőség. A folyamatos forgalmazás zárva tartásának oka, hogy az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek forgalmazója, a CIB Bank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja szerint adott tájékoztatása alapján az említett napon befektetési szolgáltatási szünnapot tart. A befektetési jegy forgalmazási szünnap nem minősül elszámolási napnak, tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazási szünnap nem kerül figyelembevételre.
Budapest, 2010. december 3.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.