A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról

2011. május 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. részvényesei 2011. április 21-én az alábbi részvényesi határozatot hozták:

7/2011. Részvényesi Határozat

A Társaság részvényesei Ivan Sramko urat 2013. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság felügyelő bizottsági tagjának.