CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja megszűnési jelentése és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257. § (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2010. június 11-re vonatkozó megszűnési jelentése elkészült. A tőkegarantált visszafizetéshez szükséges tőke megtérülésén túl az Alap a 4 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 7.23%-os teljes futamidőre vetített, forintban számított hozamot ért el, az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontja értelmében. A futamidő elején kedvező piaci klíma övezete az Alap befektetéseinek alakulását, az árfolyamok emelkedését kihasználva, a kockázatos eszközkosár egyre nagyobb szerepet kapott a hozamtermelésben, az optimista hangulatban aránya még a 129.73%-ot is elérte, és egészen 2008. január 14-én a 100.00%-os szint felett tudott tartózkodni. Az Alap saját tőkéje felett történő befektetéseinek (tőkeáttétel) finanszírozása nem jelentett tényleges hitelfelvételt, hanem ezt a hozamsokszorosító hatást az opció biztosította. Ebben az időszakban a kockázatos eszközkosár teljesítménye több ízben meghaladta a mögöttes alapok együttes hozamát. Ez a felülteljesítés nem tudott azonban tartós lenni, mert az Alapnak ki kellett termelnie a saját hozamképzési költségeit is: egyrészt a 100% feletti rész finanszírozási költéségét (1 hónapos BUBOR+0.50%) valamint az első eszközkosár összhozamát csökkentő értékkiigazítási díjat (2.00%). A 2007. IV. negyedévben a másodlagos jelzálogpiacokon kirobbant hitelpiaci válság rendkívül súlyos globális pénzügyi recesszióvá terebélyesedett, és világszerte komoly kihívásokkal járó általános gazdasági helyzetet eredményezett a pénz- és tőkepiacok szinte minden szegmensében. Az egyre romló pesszimista piaci hangulatban az Alap a biztonságos eszközkosár arányát folyamatosan növelte egészen a lehetséges maximális 75.00%-os határig, amely szint mellett 2008. október 8. és 2009. július 30. között a kockázatos eszközkosár 25.00%-os aránya is folyamatosan fenntartásra került, tartalék potenciált biztosítva az Alap számára, amennyiben a piacok újra erősödésnek indulnak. Erre 2009. márciusától sor is került, bő negyedéves erősödést követően a kockázatos eszközkosár kitettsége folyamatos növekedésnek indult, de a 2007-es szinteket már nem tudta elérni. Ugyanis, amíg az árfolyam-alakulás által generált napi súlymódosulás kisebb vagy egyenlő maradt, mint +/-10%, addig a súlyok kiigazítására nem került sor, így a kockázatos eszközkosár ismételt felépülése csak egy lassabb tendencia szerint folytatódhatott. A márciusban felröppent görög államcsőddel kapcsolatos hírek és események ismét nyugtalanságot hoztak a piacokra, amelynek köszönhetően megnőtt a volatilitás, a kockázatos eszközkosár kitettsége és értéke ismét csökkenésnek indult, bár a mögöttes alapok együttes árfolyamesésénél kisebb mértékben. A mögöttes befektetési alapokból képzett, 2009. április 6-án módosított összetételű kockázatos eszközkosár a 4 éves futamidő alatt 6.59%-os nominális hozamot ért el lényegesen nagyobb volatilitás mellett, amely alulmúlja az Alap által elért 7.23%-os nominális teljesítményt. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontjában rögzített hozamfizetési szabályok szerint a futamidő alatt elért hozamot befolyásoló befektetési eszközkosár teljesítményének felbontását a megszűnési jelentés tartalmazza. 2010. június 16. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 10,723.4500 HUF összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2010. éves beszámolója. A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2010. éves beszámoló 2010. július 2-től megtekinthető a www.cib.hu, www.cibalap.hu és www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén, és a forgalmazási helyeken az ügyfélfogadási órák alatt.

Budapest, 2010. július 2.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.