A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok 2011. félévre vonatkozó féléves jelentései

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 289.§ (1) pontja szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Algoritmus Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, a CIB Nyersanyag Alapok Alapja, a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, a CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap féléves jelentései a 2011. június 30-ra végződő félévre vonatkozóan elkészültek. A féléves jelentések 2011. augusztus 11-től megtekinthetők a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az ügyfélfogadási órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2011. augusztus 11.