A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint rövidített tájékoztatójának módosítása

2010. július 2,

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap és a CIB Nyersanyag Alapok Alapja (a továbbiakban: Alapok), illetve a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap és a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy módosításra került az Alapok kockázati tényezőinek, az Alapokra terhelt költségek és a befektetőket közvetlenül terhelő költségek bemutatása. Az Alapok kockázati tényezőinek pontosítása a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. Az Alapokra terhelt költségek illetve a befektetőket közvetlenül terhelő költségek változása a jelen közzététel megjelenésének napját követő 5. illetve 30. napon lép hatályba. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alapra és a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alapra terhelt költségek változása a jelen közzététel megjelenésének napját követő 5. napon lép hatályba. A módosított Tájékoztatók és kezelési szabályzatok valamint Rövidített tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.