CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye személyi változásról

2009. július 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Pártl Zoltán (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv (Tpt.) 11. számú mellékletének 2. pontja alapján a portfoliókezelés és befektetési eszközök kereskedésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó személyi előírások alapján bejelentett személy) munkaviszonya a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél, közös megegyezéssel 2009. július 14-i hatállyal megszűnt.