CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.tájékoztatása közgyűlésről

2009. június 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.; Cg 01-10-044283) 2009. június 11-én 10:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest Medve u 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. Új igazgatósági tag választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2009. (VI. 11.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választotta Alain Dory urat.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.