A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap,  CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap és CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap,  a CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap,  a CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap esetében  módosításra került a joghatóságra, illetékes bíróságra, a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap esetében a portfolió egyes elemeinek értékelésére vonatkozó rendelkezések bemutatása. A  joghatóságra, illetékes bíróságra vonatkozó rendelkezések módosítása a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A portfolió egyes elemeinek értékelési szabályainak változása a jelen közzététel megjelenésének napját követő 5. napon lép hatályba. A módosított Tájékoztatók és kezelési szabályzatok valamint Rövidített tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2010. október 27.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.