A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok 2010. féléves jelentései

Budapest, 2010. augusztus 13.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 289.§ (1) szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, a CIB Nyersanyag Alapok Alapja, a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, a CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap 2010. féléves jelentései elkészültek. A féléves jelentések 2010. augusztus 13-tól megtekinthetők a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az ügyfélfogadási órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.