A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

2009. szeptember 24.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének g) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő 2009. szeptember 1. napja 12:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest Medve u 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott, ahol az 1. sz. „Vezérigazgató választása” c. napirendi pontban ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatot hozta:

9/2009. (IX. 01.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A Közgyűlés a Társaság Igazgatósági tagjai közül a Társaság Vezérigazgatójává nevezte ki Komm Tibort.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.