Tulajdonosi összetétel közzététele

2009. január 30.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.), hivatkozással a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés b) pontjára ezúton

közzéteszi

a társaság részvényeseinek cégnevét, tulajdoni és szavazati hányadukat:

részvényes / tulajdoni és szavazati hányad

1. CIB REAL Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. / 5,025 %,
2. CIB Bank Zrt. / 94,975 %.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.