A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése

Budapest, 2009. január 29.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i) pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2009. január 30. és 2009. február 2. közötti forgalmazási napon nem lesz lehetőség. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését a 2001. évi CXX. tv. 249. § (1) a) pontja teszi szükségessé, miszerint az alap saját tőkéje több mint tíz százalékát kitevő MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 29/2009. sz. határozata alapján felfüggesztésre került. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó határozata az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/101442443.html

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.