A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja és CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

Budapest, 2010. július 22.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja és a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alapok) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy módosításra került az Alapok könyvvizsgálójának személye.   A változás a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

- CIB Alapok Összevont Rövidített Tájékoztató

- CIB Alapok Összevont Tájékoztató Kezelési Szabályzat

- CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

- CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Rövidített Tájekoztató