A CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4.774.500.000,- Ft indulótőkével, 1111-486 lajstromozási számon, KE-III-50146/2011. számú határozatában 2011. december 22-én nyilvántartásba vette. Az Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2012. január 2-án indult a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2012. január 9.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.