A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi összetétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2011. évi CXCIII. sz. "A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról" szóló Törvény 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az Alapkezelő részvényeseinek cégnevéről valamint tulajdoni és szavazati hányadáról:

1. a részvényes CIB Bank Zrt. szavazati hányada 94,975%,

2. a részvényes Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. szavazati hányada 5,025%.

 

Budapest, 2012. január 2.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.