A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

2010. június 25.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének g) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő 2010. június 22. napja 9:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatot hozta:

1. sz. „Vezérigazgató választása” c. napirendi pont, 8/2010. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapkezelő Igazgatósági tagjai közül az Alapkezelő Vezérigazgatójává nevezte ki Komm Tibort, egyúttal az Alapkezelő nevében 2010. április 1-től kezdődően jelen kinevezésig tartó időszak alatt önállóan tett kötelezettségvállalásait és nyilatkozatait teljes hatályúnak fogadja el.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.