A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap futamidejének második évében elért hozama

2010. május 12.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2.2.8. pontja szerint meghatározott befektetési eszközkosár a  Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.2.8. pont szerint -10,55% teljesítményt ért el a 2008. május 6. és a 2010. május 5. közötti időszakban. Így az Alap a Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.1. pontja szerinti részesedési aránnyal korrigált, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.3. pontja alapján kifizethető hozama 0,00%-ban kerül megállapításra. Az Alap befektetési eszközkosarának egyes elemei által elért teljesítményt az alábbi táblázat tartalmazza:

  BOVESPA INDEX HANG SENG CHINA ENTERPISE INDX RDX RUSSIAN DEPOSITORY INDEX DBIX DEUTSCHE BOERSE INDIA PRICE INDEX
2008/05/06-án érvényes záróértékek 70195.27 14651.29 1980.54 241.38
2009/05/05-én érvényes záróértékek 50669.80 9602.08 985.18 167.19
2010/05/05-én érvényes záróértékek 64914.17 11539.88 1417.52 292.15
Az egyes indexek teljesítménye
1. év -27.82% -34.46% -50.26% -30.74%
2. év -7.52% -21.24% -28.43% 21.03%
Az egyes indexek hozamszámítási szabály szerint korrigált teljesítménye
1. év -27.82% -34.46% -50.26% -30.74%
2. év -7.52% -21.24% -28.43% 15.00%
A befektetési eszközkosár teljesítménye
1. év

-35,82%

2. év

-10,55%

A befektetési eszközkosár részesedési aránnyal (100.00%) korrigált teljesítménye
1. év

-35.82%

2. év

-10.55%

A kifizetésre kerülő hozam
1. év

0.00%

2. év

0.00%

Befektetési jegyek árfolyama 
2009/05/05

9,151.4902

2010/05/05

10,104.4067

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.