A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok 2009. évi éves jelentései és éves beszámolói

2010. április 29.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 289.§ (1) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet 10/A. § pontja szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, a CIB Nyersanyag Alapok Alapja, a CIB Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, a CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja, a CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap éves jelentései valamint éves beszámolói a 2009. december  31-re végződő évre vonatkozóan elkészültek. Az éves jelentések és éves beszámolók 2010. április 29-töl megtekinthetők a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az ügyfélfogadási órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

Tisztelettel:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


2009. évi éves jelentések és éves beszámolók >>