A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Nyersanyag Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

Budapest, 2010. április 26.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Nyersanyag Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte.

A változtatást az teszi szükségessé, hogy módosításra került az Alap befektetési politikájának referenciahozamaként alkalmazott benchmark index. Miszerint az eddig használt 90% DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield TR commodity index) + 10% ZMAX index benchmark összetétel 90% DBLCDBCT (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Diversified TR commodity index) + 10% ZMAX index benchmark összetételre változik. 

A változás a jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. napon lép hatályba.

Valamint módosításra kerültek az illetékes bíróságra vonatkozó szabályok, miszerint jogviták esetére a felek az Alapkezelő, illetve az Alapok által indított eljárások tekintetében az általános illetékességgel rendelkező bíróságok mellett kikötik hatáskörtől függően a helyi bíróságok közül a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot, illetve a megyei (fővárosi) bíróságok közül a Fejér Megyei Bíróság illetékességét.

A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.