A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi összetétele

2010. január 14.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az Alapkezelő részvényeseinek cégnevéről valamint tulajdoni és szavazati hányadáról:

részvényes / tulajdoni és szavazati hányad

1. CIB Bank Zrt. / 94,975%
2. CIB REAL Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. / 5,025%

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.