Új pályázati kiírás a CIB Alapítványnál

2010. október 1.

Szeptember végétől egy hónapig várja a CIB Alapítvány azon közhasznú szervezetek pályázati anyagát, amelyek gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéséért, ezen belül kiemelten a korai fejlesztésre koncentrálva indítanak egy éven belül lezáruló projekteket.

A CIB Alapítvány (www.cibalapitvany.hu) „Tenni tudunk” néven indított, új, pályázati rendszerének megfelelő anyagokat háromfős, független bíráló bizottság fogja egységes értékelési rendszer alapján pontozni. A legtöbb pontot elért 10 pályázó között a kuratórium dönt a támogatás odaítéléséről még ez évben. A CIB Alapítvány bízik abban, hogy a pályázók között olyan is lesz, akivel hosszabb távú, stratégiai partnerséget tud kialakítani.

„Tenni tudunk” néven, új pályázati rendszert vezetett be a 2005 óta működő CIB Alapítvány. Az új szisztémának köszönhetően mind a beadás, mind az értékelés szempontrendszere egységessé, könnyen átláthatóvá válik. Új elem az értékelésben a háromtagú, külső szakértőkből álló ún. előbíráló bizottság felállítása, akik a pályázati anyagok értékelését megadott szempontok szerinti pontozással fogják végezni.

A független és egységes elbírálást garantáló, új pályázati rendszert a CIB Alapítvány mindhárom kiemelt támogatási területén használni fogja. A tágabb értelemben vett gyermekegészségügyön, gyermekvédelmen túl — amelybe minden olyan tevékenység beleértendő, amely a gyermekek egészséges testi és személyiségfejlődését segíti elő —, kiemelt figyelmet fordít a valamilyen szempontból társadalmilag hátrányos helyzetben lévők integrálását célzó projektekre, valamint a kulturális örökségvédelemre. Ez utóbbi két területen idén télen illetve 2011 tavaszán várható a pályázati kiírás.

Szeptember 30-ától az első témában, a gyermek-egészségvédelemmel, korai fejlesztéssel kapcsolatban várja a CIB Alapítvány az egy év alatt megvalósítható projektek pályázati anyagát már az új rendszer szerint. A támogatás odaítéléséről még ez év végéig döntés születik. A pályázati kiírást a CIB Alapítvány www.cibalapitvany.hu honlapján olvashatják az érdeklődők. A pályázatok beadási határideje: 2010. november 5., péntek. 

A CIB Alapítványnak célja az is, hogy a pályázók közül — akár többel is — a későbbiekben hosszú távú stratégiai partnerséget alakítson ki. Jelenleg a Bátor Táborral és a freskófaluként ismert kis településsel, Bódvalenkével van több évre visszanyúló kapcsolata az Alapítványnak.

A CIB Alapítvány az elmúlt 5 év alatt közel 100 projekthez összesen 238 millió Ft támogatást nyújtott. 

CIB Alapítvány