CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Ingatlan Alapok Alapja és CIB Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2009. július 31.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Ingatlan Alapok Alapja és a CIB Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A CIB Pénzpiaci Alap esetében változtatást az teszi szükségessé, hogy megváltozik az alap ajánlott befektetési időtávja. A CIB Ingatlan Alapok Alapja esetében változtatást az teszi szükségessé, hogy megváltozik az alap befektetési politikájának és kockázatának bemutatása. A CIB Pénzpiaci Alap esetében a változás a jelen közzététel megjelenésének napját követő forgalmazási nap lép hatályba. A CIB Ingatlan Alapok Alapja esetében a változások a jelen közzététel megjelenésének napját követő 31. nap lépnek hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.


CIB Alapok Összevont Tájékoztató és Kezelési szabályzat>>
CIB Alapok Összevont Rövidített tájékoztató>>