A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2009. március 18.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy módosításra került az alap befektetési politikája által biztosított tőkegarancia és minimum hozamra szóló hozamgarancia feltételeinek bemutatása. A változás a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Alapok Összevont Rövidített tájékoztatója>>
CIB Alapok Összevont Tájékoztató és Kezelési szabályzat>>

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.