A CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 6.534.535.17,- EUR indulótőkével, 1111-414 lajstromozási számon, KE-III/TTE-478/2010. számú határozatában 2010. november 11-én nyilvántartásba vette. Az Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2010. november 22-én indul a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2010. november 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.