CIB Euró Tripla Tőkevédett Származtatott 1. éves hozamkifizetése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Tripla Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának 4.2.4 pontjában hivatkozott hozamszint mértéke 2011. november 22. megfigyelési időpontban az alábbiak szerint alakult:

az Alap hozamát termelő részvények részvények árfolyama ténylegesen elért hozamok rögzített ill. változó teljesítmények
2010/11/22 2011/11/22
Apple Inc. 313,36 376,51 20,15% 8,00%
Danone S.A. 46,84 46,74 -0,21% 8,00%
Michelin S.C.A. 54,75 42,06 -23,18% -23,18%
Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 119,8 108,75 -9,22% 8,00%
Reckitt Benckiser Group Plc. 3584 3171 -11,52% 8,00%
Roche Holding A.G. 143,4 136,7 -4,67% 8,00%
Royal Philips Electronics N.V. 22,955 13,580 -40,84% -40,84%
Tesco Plc. 421,85 385,80 -8,55% 8,00%
az Alap hozamát termelő részvények által ténylegesen elért hozamok átlaga

-9,76%

az Alap hozamát termelő részvények rögzített és változó teljesítményeinek átlaga  

-2,00%

az Alap által kifizetésre kerülő 1. évi hozam

0,00%

A fentiekből látható, hogy az Alap hozamkifizetését befolyásoló részvénykosár -9.76%-os átlaghozamát az Alap előnyös, a 6 legjobb részvény teljesítményét 8.00%-os szinten rögzítő befektetési politikája jelentősen felülteljesítette, azonban nem tudta teljes egészében kompenzálni. Így az Alap a futamidejének első évében a Tájékoztató 4.2.4 pontjában rögzített szabályok szerint -2.00%-os hozamot ért el. Az opciós konstrukciónak köszönhetően az Alapkezelő nem érvényesítette lehívási jogát, így az Alap első évi hozamkifizetése a befektetési jegyek 10,000 HUF névértékére vetítve 0.00%-os szinten került megállapításra.

Budapest, 2011. november 24.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.