A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i) pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2011. szeptember 12. forgalmazási napon nincs lehetőség. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését a 2001. évi CXX. tv. 249. § (1) a) pontja teszi szükségessé, miszerint az alap saját tőkéje több mint 10.00% százalékát kitevő OTP Bank Nyrt. törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának határozata alapján felfüggesztésre került. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó határozata az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.bet.hu/topmenu/tozsde/hirek_esemenyek/bet_hirek/108212331.html

Budapest, 2011. szeptember 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.