CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap megszűnési jelentése és tevékenységet lezáró 2011. éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257. § (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2011. május 6-ra vonatkozó megszűnési jelentése elkészült, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 255.§ a) pontja alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-265/2011. sz. 2011. május 31-én kelt határozatával törölte az Alapot nyilvántartásából. A tőkevédett visszafizetéshez szükséges tőke megtérülésén túl az Alap a 3 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 0%-os teljes futamidőre vetített, forintban számított hozamot ért el, az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.1 pontja értelmében. A 2008. elejétől a másodlagos jelzálogpiacokon kirobbant hitelpiaci válság rendkívül súlyos globális pénzügyi recesszióvá terebélyesedett, és világszerte komoly kihívásokkal járó általános gazdasági helyzetet eredményezett a pénz- és tőkepiacok szinte minden szegmensében. Így az alap befektetési stratégiája nem tudott érvényesülni, melynek következtében a brazil BOVESPA, a kínai HSCEI, az indiai D1AT és az orosz RDX részvényindexek súlyozott teljesítménye -6,55%-ot ért el, amely az opciós konstrukciónak köszönhetően nem érintette a befektetési jegyenként 10,000 HUF tőkevédett visszafizetéshez szükséges megtérülést. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.1 pontjában rögzített hozamfizetési szabályok szerint a futamidő alatt elért hozamot befolyásoló befektetési eszköz teljesítményének felbontását a megszűnési jelentés tartalmazza. 2011. május 10. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 10,000 HUF összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2011. éves beszámolója. A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2011. éves beszámoló 2011. június 1-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2011. június 1.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.