A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i) pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2011. május 24. forgalmazási napon 13 óra 15 perctől kezdődően 16 óra 00 percig nincs lehetőség. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését a 2001. évi CXX. tv. 249. § (1) a) pontja teszi szükségessé, miszerint az alap saját tőkéje több mint 10.00% százalékát kitevő MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 176/2011. sz. határozata alapján felfüggesztésre került. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó határozata az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/107084276.html

Budapest, 2011. május 24.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.