CIB Algoritmus Alapok Alapja nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Algoritmus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 624.620.717 HUF indulótőkével, 1111-188 lajstromozási számon, KE-III-188/2011. számú határozatában 2011. április 6-án nyilvántartásba vette. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2011. április 18-án indul a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2011. április 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.