A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap nyilvános ajánlattétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2011. február 23-án kelt 8/2011. számú határozatában döntött a CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról. Az Alap hozamtermelő eszközét a S&P500 Total Return Indexből, a EURO STOXX 50® EUR Gross Return Indexből valamint a kockázatmentes EONIA Total Return Index eszközökből kialakított befektetési eszközkosár jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az S&P500 Total Return Index és a EURO STOXX 50® EUR Gross Return Index együttes hozamánál kedvezőbb várható hozam-kockázat tulajdonságokkal rendelkező teljesítményt érjen el. A hagyományos, passzív, benchmark-követő befektetési politikával szemben, az Alap az egyik legnehezebben elérhető célt tűzi ki maga elé, miszerint megpróbálja a részvényhozamok várható jövőbeni alakulását a lehető legpontosabban előrejelezni. Az elkészült becslések alapján pedig meghatározza, hogy mekkora részvényhányadot vállaljon az említett amerikai és európai részvénypiacokon. A részvényhozamokkal szembeni várakozás minél magasabb, annál nagyobb részvénykitettséget vállal az Alap, és fordítva, minél kevésbé kínálkoznak kedvező lehetőségek, annál többet fektet kockázatmentes eszközökbe. Az Alap előrejelzéseihez hazánkban élenjáró, innovatív, tudományos háttérre épített befektetési stratégiát követ, az alkalmazott statisztikai modell egyedülálló módon olyan becslési eljárásokat is használ, melyek az orvos- illetve ökológia tudományokból érkeztek. Ezzel egyidejűleg az Alap többszintű kockázatkezelést is megvalósít, egyrészt, az Alap nem csak a részvények jövőbeni várható hozamát jelzi előre, hanem ezzel párhuzamosan naponta ellenőrzi, hogy az adott időpillanatban meglévő részvényhányad, maximálisan mekkora veszteség-potenciált rejthet. A veszteségvizsgálat eredményeit figyelembe veszi az alap a részvényhányad megállapításakor. Másrészt, az Alap minden előrejelzését utólag visszaellenőrzi, hogy azok a megismert tényadatokhoz mennyire pontosan illeszkednek. Ennek az önellenőrzésnek az eredményeit pedig figyelembe veszi a soron következő előrejelzések során. Harmadrészt, az Alap hozamtermelő kosarának árfolyam-ingadozását folyamatosan ellenőrzés alatt tartja. Általában két azonos típusú, azonos piacon befektető és közel azonos hozamot elérő eszköz közül azt tekinthetjük vonzóbb befektetésnek, amelyiknek kisebb az árfolyam ingadozása, ezáltal a kockázata. Jellemzően a magas árfolyam-ingadozással kísért időszakok az eső piacon jelentkeznek, míg alacsony árfolyam-ingadozás emelkedő részvénypiaci trendnél figyelhető meg. Ezért az alap úgy optimalizálja befektetéseit, hogy közben a visszatekintő, 22 napos árfolyam-ingadozás mértékét alacsony, 8%-os célszinten tartja, ezáltal védelmet nyújt a hirtelen árfolyam-változások ellen. Az Alap futamidejének első napjától a 2012. június 29-ig terjedő időszakra érvényes, forintban számított, kamatadó-levonás előtti, a Befektetési jegyek forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap működési költségeivel csökkentett, nominális hozamának legalább az 5,00%-ot (a nevezett időszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 4,96%, EHM=1,23%) el kell érnie. Az Alapkezelő eltérhet a hozam minimum szintjétől a Befektetők számára kedvezőbb irányba. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidített tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételét a KE-III-189/2011. sz., 2011. április 6-án kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2011. április 11-től az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2011. április 11. - 2011. június 10. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, azaz tízezer magyar forint. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 5,00% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 100 000 Ft. A befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. A jegyzés érvényességének feltétele, ha a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerül az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az alábbi számú bankszámlán jóváírásra kerül. A fizetés a 10700017-66321145-59600004 számú számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100 000 db (százezer darab), azaz 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint) névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2010. április 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.  - CIB Bank Zrt.