CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2010. évi auditált éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (3) és (4) bekezdésére hivatkozással teszi közzé az Alapkezelő közgyűlése által elfogadott, 2010. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóját és könyvvizsgálói záradékot. Az Alapkezelő 2010. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a könyvvizsgáló (Ernst & Young Kft.) 2011. február 5-én korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki.

Budapest, 2011. április 8.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.