A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának zárva tartása 2009. december 19. napon

2009. december 14.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i)  pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap, CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja, CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap, CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap és CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyek folyamatos forgalmazására 2009. december 19. napon nem lesz lehetőség. A folyamatos forgalmazás zárva tartásának oka, hogy az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek forgalmazója, a CIB Bank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja szerint adott tájékoztatása alapján 2009. december 19-én befektetési szolgáltatási szünnapot tart. A befektetési jegy forgalmazási szünnap nem minősül elszámolási napnak, tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazási szünnap nem kerül figyelembevételre.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.