A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Ingatlan Alapok Alapja és CIB Indexkövető Részvény Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Ingatlan Alapok Alapja és a CIB Indexkövető Részvény Alap (a továbbiakban: Alapok) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy az Alapok esetében módosításra került könyvizsgáló személyének bemutatása. A változás a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2011. június 1.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.