A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása személyi változásról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének d) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Mogyorósi Zoltán, az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának tagja ezen tisztségéről 2011. december 09. nappal lemondott. Ezzel egyidejűleg Jonathan Charles Locke került kinevezésre a Felügyelő bizottsági új tagjává 2011. december 09. napjától 2013. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Budapest, 2011. december 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.