A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok

befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazási rendjének változása 2010. december 31. napon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i)  pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap és CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyek folyamatos forgalmazására 2010. december 31. napon 12:00-ig lesz lehetőség.

Budapest, 2010. december 17.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.